Wat houdt het project in?


Armoede is een complex thema. Toch dagen we iedereen uit om er een mening over te vormen. Door met deze bundel aan de slag te gaan, zet jij het alvast bovenaan op de agenda van je leerlingen. En groeit hun maatschappelijk engagement. 

Over armoede is het laatste nog niet gezegd. We vullen deze handleiding dan ook elk jaar aan met een nieuwe bundel methodieken die het armoedeweb vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Lesmothodieken Pola
icoon doelstellingen
Doelstellingen
Icoon Methodiek
Soort methodiek
Icoon Materiaal
gebruikt materiaal
Icoon Tijd
Duurtijd
Icoon Graad
Graad

Het lesmateriaal

Het filmpje over Pola en haar familie is een prima startpunt om rond het armoedeweb te werken met je leerlingen. Leggen zij de verschillende domeinen, en hun onderlinge samenhang bloot? En kunnen ze zich inleven in de leef- en gevoelswereld van de personages?

Hoe werkt het?

Alle methodieken zijn opgebouwd volgens een vast stramien: een inleiding, de doelstellingen waarop gefocust wordt en het verloop van de activiteit.

Varianten

Sommige methodieken zijn gedifferentieerd door varianten die aangepast zijn naar een andere graad. Zo kan je de activiteit eenvoudig aanpassen. Voor welke graad de uitbreiding geschikt is wordt aangeduid.

Geschikt voor elke leeftijd

De methodieken en verhalen in deze bundel zijn geschikt voor alle jaren in het secundair onderwijs. Ze worden per graad gedifferentieerd. 

In de eerste graad ligt het accent voornamelijk op kennisverwerving en startend inzicht in de complexiteit van armoede. Ook de nabijheid komt aan bod: armoede is dichter bij jou dan je zou vermoeden.

In de tweede graad wordt de complexiteit verder uitgediept. Samen met de leerlingen ga je op zoek naar oorzaken en oplossingen van armoede. In deze graad maken ze kennis met de maatschappelijke oorzaken van armoede. 

In de derde graad ga je dieper in op maatschappelijke verklaringen (individueel -versus maatschappelijk schuldmodel), politiek bewustzijn, solidariteit, gelijkheid, … Zo creëer je ruimte om te reflecteren over je eigen houding en keuzes rond armoede. 

Pola Project Cover map

Pola en Het Armoedeweb ook bij jou in de les!

Via de webshop van Welzijnszorg kan je de map  'Pola en het armoedeweb' en bijhorende bundels aankopen.

Bestel hier